O společnosti

Společnost vznikla v r. 2012 vydělením stavebního dozoru a koordinátora BOZP ze společnosti IWW engeneering s.r.o., která tak zůstala čistě projekční firmou.

Společnost B&F int. s.r.o. se zabývá stavebním a technickým dozorem na stavbě a dále činností koordinátora BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) na staveništi.

Stavební a technický dozor na stavbě (TDI)

Pracuje ve prospěch investora a hájí jeho zájmy!

  • Kontrolní mechanismus nad prováděním stavby
  • Zajištění kontroly prováděných prací a dodávek, a to v souladu s ověřenou projektovou dokumentací a se smluvními podmínkami výstavby
  • Úspory na vícepracích
  • Koordinace stavebních prací při více dodavatelích
  • Zajištění kolaudace a uvedení stavby do provozu 

Koordinátor BOZP na staveništi

  • Posuzování stavu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Kontrola dodržování plánu BOZP
  • Koordinace spolupráce zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví