Ceník koordinátora BOZP

 

Standardní cena služby je přibližně 1 -1,5% ceny díla. 
Přesná cena zavisí na rychlosti, složitosti a vzdálenosti stavby.

Popř.

Hodinové sazby: 

  • konzultační činnost (v rámci přípravné a realizační fáze stavby).....300,- Kč/hod.
  • činnost na staveništi (přímý výkon koordinátora BOZP) ....................350,- Kč/hod.
  • čas strávený na cestě (při vzdálenosti větší než 30 km)....................180,- Kč/hod.
  • cestovné (při vzdálenosti větší než 10 km).....................................................6,- Kč/km 

Četnost kontrol  je stanovována vždy  po dohodě s  investorem, minimálně  však 1x měsíčně. 

Nelze spojit funkce zhotovitele stavby a funkcí koordinátora BOZP. Naopak jako výhodné se jeví spojení funkce koordinátora BOZP s funkcí TDI.

Proto nabízíme i tuto službu!   

Vypracování plánu BOZP: 

    - bourací práce, zateplení, udržovací práce - nebezpečná práce...........3.500,- Kč

    - rekonstrukce budov, novostavby.......................................................................4.500,- Kč 

Popř.

Ceny za vypracování plánu BOZP včetně projednání na OIP se pohybují v rozmezí 5.000,- Kč až 20.000,- Kč, cenu Vám upřesníme vždy pro danou stavbu podle rozsahu práce..

Cena pravidelných kontrol staveb, účast na kontrolních dnech a další plnění povinností je vždy dojednáno smluvně a cena se určuje dle rozsahu stavby.

 Uvedené ceny  jsou konečné (vč. DPH)  a zahrnují  všechny náklady nutné pro zhotovení díla.